Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SERWISU MARCOPOL SIMPLE24

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Właścicielem serwisu SIMPLE24, działającego na domenie simple24.pl, jest Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub z siedzibą w Chwaszczynie 80 – 209 ul. Oliwska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000084735 zwany w dalszej części Regulaminu SPRZEDAJĄCYM.
 2. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem serwisu są udzielane drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu dzial.handlowy@marcopol.pl, bądź telefonicznie pod nr tel. +48 58 55 40 655 w godzinach od 8:00 do 16:00
 3. Za pośrednictwem serwisu SIMPLE24 istnieje możliwość dokonania zakupu produktów znajdujących się w aktualnie w ofercie Sprzedającego.
 4. Serwis SIMPLE24 jest skierowany wyłącznie do Klientów, którzy są małymi i średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będącymi producentami bądź prowadzącymi dalszą odsprzedaż towarów, przy czym Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania dostępu do serwisu SIMPLE24.
 5. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego, po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie i jednoczesnym zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz otrzymaniu od Sprzedającego drogą elektroniczną unikalnych danych dostępowych do serwisu SIMPLE24, którymi będzie mógł się posługiwać przy każdorazowym dokonywaniu zakupów.
 6. Oferta zawarta w serwisie SIMPLE24 nie ma charakteru zaproszenia do składania oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Prowadzoną przez Sprzedającego politykę Sprzedaży, Zwrotów i Reklamacji regulują Ogólne Warunki Współpracy udostępnione w serwisie SIMPLE24.

 

 II. Zakupy i realizacja zamówienia.

 

 1. Ceny towaru, rodzaj asortymentu oraz określenie ilości dostępnego towaru w ofercie Sprzedającego przedstawione są na stronie internetowej simple24.pl. Sprzedający zastrzega możliwość ciągłej aktualizacji cen, bez każdorazowego informowania Kupującego.
 2. Jeżeli towar określonego rodzaju dostępny jest jedynie w części, na stronie internetowej serwisu SIMPLE24 znajduje się informacja jaka część towaru jest aktualnie dostępna.
 3. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie internetowej simple24.pl są cenami netto, i uwzględniają rabat związany z otrzymaniem przez Kupującego faktury VAT w formie elektronicznej.
 4. Zamówienie określonego towaru przez Kupującego, odbywa się zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie simple24.pl, poprzez dokonanie wyboru rodzaju zamawianego towaru, według specyfikacji znajdującej się w serwisie SIMPLE24 oraz ilości, której dotyczy zamówienie składane przez Kupującego.
 5. Ostateczne dokonanie przez Kupującego potwierdzenia złożonego zamówienia towaru, stanowi akceptację ceny określonej przez Sprzedającego i uważane jest przez strony za zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Kupujący po złożeniu zamówienia, otrzyma od Sprzedającego na uprzednio wskazany adres e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia. Sprzedający będzie informował Kupującego o kolejnych etapach realizacji złożonego przez niego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Zamówiony przez Kupującego towar zostaje dostarczony przez Sprzedającego na adres uprzednio wskazany przez Kupującego, za pośrednictwem firmy spedycyjnej działającej na zlecenie Sprzedającego. Koszt transportu doliczany jest do ceny zakupu zamówionego towaru i wyszczególniony jest jako element ceny w formularzu zamówienia w serwisie SIMPLE24.
 8. Do każdego dokonanego przez Kupującego zamówienia dołączona jest w profilu Klienta faktura VAT w postaci elektronicznej, potwierdzająca fakt dokonania zakupu, zawierająca w szczególności oznaczenie ceny netto zamówienia złożonego przez Kupującego powiększonego o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług oraz koszty transportu, chyba że Kupujący na etapie składania zamówienia zrezygnuje z faktury VAT w postaci elektronicznej. W takim przypadku faktura VAT zostanie przesłana przez Sprzedającego na adres siedziby wskazany przez Kupującego.

   

III. Odstąpienie od umowy.

 

 1. Kupujący, dokonujący zakupu towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po złożeniu zamówienia ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
 2. W sytuacji, kiedy Sprzedający do momentu złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa wyżej , poniesie koszty związane z jego realizacją, w szczególności koszty transportu – Kupujący będzie zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w całości, o ile Sprzedający wyraźnie wezwie Kupującego w tym zakresie.

  

IV. Polityka prywatności.

 

 1. Wszelkie dane, które Kupujący podaje w trakcie procesu rejestracyjnego do serwisu SIMPLE24 są przez Sprzedającego chronione i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
 2. Kupujący po dokonaniu procesu rejestracji ma dostęp do swoich danych i  w każdej chwili może je modyfikować.
 3. Korzystając z serwisu SIMPLE24 Kupujący wyraża jednocześnie  zgodę na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135,z późn. zm.) dla celów prowadzonego przez sklepu online oraz dla celów marketingowych i promocyjnych w tym przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 tekst jednolity).
 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupującego jest Sprzedający, tj. Marcopol sp. z o.o. Producent Śrub.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych; prawo do prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Kupujący nadto ma prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody poprzez przesłanie swojego oświadczenia w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub na adres  inspektor@marcopol.pl

 

V. Postanowienia końcowe.

 

 1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisu Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 8 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin serwisu SIMPLE24 obowiązuje począwszy od dnia 05.05.2017r.

 

 

SZCZEGÓŁOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje w jaki sposób Marcopol sp. z o.o. Producent Śrub, operator i właściciel serwisu SIMPLE24 korzysta i zabezpiecza informacje, które nam przekazujesz  w trakcie korzystania z naszego serwisu.

 

 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu [www.simple24.pl] jest Marcopol sp. z o.o. Producent Śrub.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka")

2. Informacje w formularzach.

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
   4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
   9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
   10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
   8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
   9. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem

5. Udostępnienie danych.

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry

 

 

 

Lista zbieranych cookie 

COOKIE nameCOOKIE Description
CART Powiązanie z Twoimi zapytaniami i koszykiem.
CATEGORY_INFO Przechowuje informacje o stronie kategori aby przyspieszyć ładowanie strony.
COMPARE Przedmioty dodane przez Ciebie do Porównywarki.
CURRENCY Twoja preferowana waluta.
CUSTOMER Zaszyfrowana wersja Twojego ID w naszym serwisie.
CUSTOMER_AUTH Wskaźnik czy jesteś zalogowany.
CUSTOMER_INFO Zaszyfrowana wersja ID grupy klientów, do których należysz.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Przechowuje ID segmentu klientów.
EXTERNAL_NO_CACHE Flaga, która wskazuje, czy caching strony jest włączony.
FRONTEND ID Twojej sesji na serwerze.
GUEST-VIEW Pozwala niezalogowanym użytkownkom edycje zamówień.
LAST_CATEGORY Ostatnio odwiedzona kategoria.
LAST_PRODUCT Ostatnio oglądany produkt.
NEWMESSAGE Wskazuje czy otrzymano nową wiadomość.
NO_CACHE Wskazuje czy zezwolono na użycie pamięci chache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link do informacji o Twoim koszyku, historii zamówień i zapytań.
POLL ID ankiet na które ostatnio odpowiedziałeś.
POLLN Informacja na które ankiety odpowiedziałeś.
RECENTLYCOMPARED Ostatnio porównywane produkty.
STF Informacja na temat produktów przesłanych do znajomych.
STORE Widok sklepu lub język sklepu, który wybrałeś.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje czy użytkownik pozwolił na użycie cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, które ostatnio oglądałeś.
WISHLIST Zaszyfrowana lista produktów dodana do listy życzeń.
WISHLIST_CNT Liczba produktów w liście życzeń.